Vihertävien lautakuntien lyhyt oppimäärä

Vihreiden tavoitteena oli saada sellaisia tehtäviä, joiden kautta voimme vaikuttaa Vaasan kaupungin koulutukseen, kulttuuriin, sosiaali- ja terveysasioihin sekä ilmastopolitiikkaan.

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallitus on kunnan tärkein luottamuselin : se päättää mitkä asiat tulevat valtuuston käsittelyyn ja hoitaa monia pienempiä juoksevia asioita. Kaupunginhallitus perustaa jaostoja, jotka suunnittelevat kaupungin kaavoitusta, henkilöstöasioita ja yhtiöiden omistajaohjausta.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa päivähoidosta, eskareista sekä peruskoulujen ylä- ja ala-asteista.

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Koulutuslautakuntaa vastaa esimerkiksi lukioista, ammatillisesta oppilaitoksesta Vamiasta, Vaasa-opistosta ja Arbiksesta.

KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

Tämä lautakunta vastaa kirjastoista, Kulttuurikeskuksesta, museoista, kaupunginorkesterista, nuorisotoimesta ja liikuntapaikoista.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

”Sotela” vastaa esimerkiksi kaupungin terveysasemista, vanhustenhoidosta, vammaispalveluista, lastensuojelusta, mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä sosiaalityöstä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tämä lautakunta vastaa katujen ja kaupungin rakennusten kunnossapidosta, bussiliikenteestä, maanhankinnoista ja kaupungin siivoustoimesta.

TEKNISTEN LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTA

Tämä johtokunta hallinnoi Vaasan talotoimea (kaupungin kiinteistöt) sekä Vaasan vesi -liikelaitosta (vesijohto- ja viemäriverkosto).

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta (RYLA) huolehtii kaupungin rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluista ja toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa sekä tukee ja edistää toiminnallaan hyvän ympäristön ja kaupunkikuvan luomista ja säilymistä.