Vaasanseudun Vihreät ry
Vasanejdens Gröna rf

Vaasan seudun vihreät ry on Vihreän liiton paikallisjärjestö Vaasassa ja ympäristökunnissa. “VaSeVilla” on neljä valtuutettua Vaasan kaupunginvaltuustossa ja vajaa 100 jäsentä. Aktiivisen kunnallispoliittisen toiminnan lisäksi järjestämme kaikille avoimia tapaamisia ja keskusteluja ajankohtaisista polttavista aiheista. Tervetuloa toimintaan mukaan!

Vasanejdens gröna fr är Gröna förbundets lokalförening i Vasa och i kommunerna runt om. ”VaSeVi” har fyra fullmäktigeledamöter i Vasa stadsfullmäktige och knappa 100 medlemmar. Utöver aktiv kommunalpolitisk verksamhet arrangeras det träffar öppna för allmänheten och diskussionstillfällen kring aktuella teman. Välkommen med i verksamheten!

Uutisia

Tobias Simon haluaa ekologisesti kestävää osuustoimintaa

Osuuskauppa KPO:n edustajiston vaalit ovat käynnissä 1.-16.3.2020. Edustajisto on asiakasomistajien edustaja osuuskaupan hallinnossa. Se tekee päätöksiä ja toimii asiakasomistajien äänitorvena. Edustajisto vie osuuskaupan johdolle asiakasomistajien kehitysajatuksia...

lue lisää

Vaasanseudun Vihreät - Vasanejdens Gröna

Vihreä tiimi Vaasan valtuuston kautta aikain ensimmäisessä etäkokouksessa.

Lotta Alhonnoro nosti esiin toimitusjohtajien sukupuolijakauman kaupungin konserneissa. Naisjohtajia on nyt viisi, 30% Edistystä on tapahtunut vuodesta 2017, jolloin naisia oli toimitusjohtajina 3 ja miehiä 14. Tasa-arvon edistäminen vaatii kuitenkin edelleen toimia, ei vain julistuksia. Tarvitsemme selkeitä numeerisia tavoitteita ja niiden seurantaa.

Numeerisia tavoitteita kaivataan myös kestävän liikkumisen osalta. Nyt Kestävän liikkumisen ohjelman seurantamittareihin on kirjattu vain tavoitteiden suunta: päästöjä on saatava alaspäin ja kestävää liikkumista lisättävä. Täsmälliset tavioitteet puuttuvat. Jotta #hiilineutraalivaasa 202X on mahdollinen, on toimille varattava myös riittävä budjetti.
... LisääPienennä

Näytä Facebookissa

Vappuviikon keskiviikkokaverimme on Mirva Gullman

" Liityin Vaasanseudun vihreisiin v. 2019 muuttaessani takaisin Vaasaan lähes 20 muualla vietetyn vuoden jälkeen. Asuin pitkään Uudellamaalla ja olin tuolloin mukana Lohjan vihreiden toiminnassa.

Olen nyt ensimmäistä vuotta mukana VaSeVin hallituksessa. Tehtäviini kuuluu jäsenasiat sekä viestinnän koordinointi.

Liityin Vihreisiin mm., koska ympäristön ja ihmisten hyvinvointi ovat minulle merkityksellisiä asioita. Vietän mielelläni aikaa luonnossa liikkuen. Erityisesti Vaasan rannat ja saaristo ovat minulle mieluisia paikkoja."
... LisääPienennä

Näytä Facebookissa

KALENTERI

VIHREÄT SOSIAALISESSA MEDIASSA

Paremman tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan jokaista.

Vihreiden jäsenyys on kannanotto maailman menoon. Tule mukaan!